Chuyên mục: Nghiên Cứu (RD)

Tổng kết Khóa học RD-05: Bí quyết bao phim

Sáu buổi học của Khóa học RD-05: Bí quyết bao phim do SEN Pharma tổ

Khóa học RD-05: Bí quyết bao phim

Bao phim là công nghệ được ứng dụng phổ biến tại các nhà máy sản

Khóa học RD-03: Profile giảng viên – ThS. DS. Võ Lê Ngọc Châu, ThS. DS. Nguyễn Đình Quân

Nối tiếp thành công của các khoá học chuyên cho lĩnh vực R&D, SEN Pharma

Tổng kết khóa học RD-02: Phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học

Từ ngày 04/10 đến ngày 18/10, khóa học RD – 02 về Phát triển sản

Khoá học RD-02: Phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học (BE) là một

Khoá học RD-02: Profile giảng viên ThS. DS. Ngô Hà Nhật Tân

Thông tin khóa học: Thị trường thuốc tại Việt Nam là một thị trường phong

error: Content is protected !!