Chuyên mục: Nghiên Cứu (RD)

Khóa học RD-03: Profile giảng viên – ThS. DS. Võ Lê Ngọc Châu, ThS. DS. Nguyễn Đình Quân

Nối tiếp thành công của các khoá học chuyên cho lĩnh vực R&D, SEN Pharma

Tổng kết khóa học RD-02: Phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học

Từ ngày 04/10 đến ngày 18/10, khóa học RD – 02 về Phát triển sản

Khoá học RD-02: Phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học (BE) là một

Khoá học RD-02: Profile giảng viên ThS. DS. Ngô Hà Nhật Tân

Thông tin khóa học: Thị trường thuốc tại Việt Nam là một thị trường phong

Tầm quan trọng của phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học

Các thuốc generic được nghiên cứu và sản xuất trong nước hiện nay đa phần

error: Content is protected !!