Chuyên mục: Offline

Khóa học QA-05: Đào tạo chuyên sâu về EU-GMP – Module 3

Để tiếp nối thành công của Module 1 & 2 trong chuỗi Chương trình Đào

Khóa học QA-04: Đào tạo chuyên sâu về EU-GMP – Module 2

Sau những thành công bước đầu của Module 1 trong chuỗi bài về EU-GMP, Chương

Tổng Kết Khóa Học QA-03: “Đào Tạo Chuyên Sâu về EU GMP – Module 01”

Để tiếp nối thành công của các khóa học liên quan đến Hệ thống Quản

Khóa học QA-03: Đào tạo chuyên sâu về EU-GMP – Profile giảng viên: Ph.D Edward Balbirnie

Ph.D Edward Balbirnie – Chuyên gia Châu Âu thực thụ về lĩnh vực sản xuất

Khóa học QA-03: Đào tạo chuyên sâu về EU-GMP – Module 1

Chương trình Đào tạo chuyên sâu về EU-GMP của SEN Pharma bắt đầu với Module

Chương trình Đào tạo chuyên sâu về EU-GMP

NĂM 2024, KHÓA HỌC SEN PHARMA CÓ GÌ ĐẶC BIỆT Hôm nay, SEN Pharma chính

Chương trình đào tạo tại nhà máy đầu tiên của SEN Pharma

Trong ngày 05/12/2023, SEN Pharma rất tự hào vì đã tổ chức một chương trình

error: Content is protected !!