Chuyên mục: Sản Xuất Tinh Gọn (LEAN)

Tổng kết Khoá học LEAN-01: Hệ thống sản xuất tinh gọn

Từ ngày 09/08 đến 26/08, các buổi học trong khoá LEAN-01 “Hệ thống sản xuất

1 Comment

5S & Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) trong ngành dược

Nguồn gốc của 5S 5S bắt đầu như một phần của “Hệ thống sản xuất

Khóa học LEAN-01: Profile Giảng viên ThS. Trần Thắng Lợi

Ngành công nghiệp dược ngày càng phát triển, khi chất lượng thuốc ngày càng được

Sinh viên dược khoa và hệ thống công nghiệp tại Việt Nam

Khi tốt nghiệp Dược sĩ và bước vào môi trường sản xuất, rất nhiều Dược

Khóa học LEAN-01: Hệ Thống Sản Xuất Tinh Gọn – Lean Manufacturing System

Là một người quản lý sản xuất dược phẩm, hẳn bạn đã từng trăn trở

error: Content is protected !!