Chuyên mục: Thư Viện Sách

Dược điển quốc tế Ph. Int. 10

Dược điển Quốc tế (International Pharmacopoeia, viết tắt: Ph. Int.) là tập hợp các quy

Dược điển Nhật Bản JP 18

Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia, viết tắt: JP) là tài liệu chính thức tập

Dược điển Mỹ USP 44 – NF 39

Dược điển Mỹ (United States Pharmacopeia, viết tắt: USP) hay còn gọi là dược điển

Dược điển Châu Âu EP 10

Dược điển Châu Âu (European Pharmacopoeia, viết tắt: EP) là một công cụ tham khảo

Dược điển Anh BP 2022

Dược điển Anh (British Pharmacopoeia, viết tắt: BP) là một công cụ tham khảo quan

Dược Điển Việt Nam V

Dược điển Việt Nam là dược điển do Hội đồng dược điển Việt Nam biên

error: Content is protected !!