Dược điển Nhật Bản JP 18

Dược điển Nhật Bản (Japanese Pharmacopoeia, viết tắt: JP) là tài liệu chính thức tập hợp các tiêu chuẩn, chỉ tiêu và phương pháp kiểm nghiệm cần thiết để đảm bảo chất lượng thuốc tại Nhật Bản. Dược điển Nhật được công bố bởi Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi. Phiên bản đầu tiên được xuất bản vào ngày 25 tháng 6 năm 1886.

Khoản 2, Điều 41 Luật Đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an toàn của Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế quy định rằng các ấn bản Dược điển Nhật chính thức phải được ban hành ít nhất 10 năm/lần. Kể từ ấn bản thứ 9, Dược điển Nhật được xuất bản theo chu kỳ 5 năm/lần. Ngoài ra từ phiên bản thứ 12 của Dược điển Nhật, một bản bổ sung được ban hành hai lần trong 5 năm cũng như các bản sửa đổi một phần đã được thực hiện khi cần thiết để theo kịp tiến bộ khoa học và vì lợi ích của sự hài hòa quốc tế.

Năm nguyên tắc cơ bản của Dược điển Nhật:

  • Bao gồm tất cả các loại thuốc quan trọng trên quan điểm chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế
  • Cải thiện chất lượng bằng cách áp dụng khoa học và công nghệ mới nhất
  • Đẩy mạnh quốc tế hóa để đáp ứng toàn cầu hóa thị trường dược phẩm
  • Thực hiện sửa đổi từng phần nhanh chóng khi cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành chính
  • Đảm bảo tính minh bạch về việc sửa đổi và phổ biến Dược điển Nhật đến công chúng.

Dược điển Nhật Bản JP 18 được phát hành và có hiệu lực vào ngày 07 tháng 06 năm 2021.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error: Content is protected !!