Cơ sở dữ liệu thông tin thuốc – Phần 2: Thông tin thuốc theo chủ đề

Thông tin thuốc là một hoạt động thiết yếu, là chìa khóa để sử dụng thuốc an toàn và hợp lý. Việc tiếp cận và cập nhật thông tin thuốc để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe là điều không thể thiếu trong thực hành lâm sàng và ngay tại các nhà thuốc. Nguời dược sĩ dù ở cương vị nào, trực tiếp trên lâm sàng hay không phải có kiến thức thông tin về thuốc và có trách nhiệm cung cấp thông tin về thuốc.

Tiếp nối Cơ sở dữ liệu thông tin thuốc – Phần I: Sản phẩm tham chiếu, SEN Pharma tiếp tục tổng hợp các nguồn tra cứu thông tin thuốc miễn phí theo chủ đề để các độc giả dễ dàng, thuận tiện tra cứu, tham khảo và có thêm nhiều kiến thức về dược lâm sàng, giúp bác sỹ, dược sỹ chỉ định điều trị đúng, bệnh nhân được sử dụng thuốc đúng, an toàn, hiệu quả và giảm chi phí điều trị.

STT Tên Cơ quan Trang điện tử
I. Các nguồn hướng dẫn dựa trên bằng chứng
1 National Guideline Clearinghouse (US) Cơ sở dữ liệu về các hướng dẫn thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng và các tài liệu liên quan do Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Y tế (AHRQ) phối hợp với Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ tạo ra.

www.guidelines.gov/index.asp

2 WHO Guide to good prescribing-a practice manual http://www.who.int/en/

www.med.rug.nl/pharma/ggp.htm

3 Consensus psychiatric treatment guidelines www.psychguides.com
4 Druginfozone Trang thông tin thuốc của Anh. Bao gồm thông tin về các loại thuốc mới và một số ấn phẩm hữu ích, như đánh giá thuốc, tập hợp các liên kết đến các hướng dẫn & đánh giá liên quan đến thuốc dựa trên bằng chứng độc lập, được lập trong danh mục BNF

www.druginfozone.org

5 HIV-AIDS Treatment Information Services Hướng dẫn điều trị HIV / AIDS

http://hivatis.org/

6 AIDSinfo – HIV-AIDS (US)

CRISP (NIH)

http://www.aidsinfo.nih.gov/

http://crisp.cit.nih.gov/

7 Guidelines from Australia
 • Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA)

http://www.allergy.org.au/

 • Australian Skeptics

http://www.skeptics.com.au/

 • Blood Services

http://www.transfuse.com.au/

 • Emergency Contraception (pw = Postinor)

http://www.emergencycontraception.com.au/

 • National Asthma Council

http://www.nationalasthma.org.au/index.htm

 • National Heart Foundation

http://www.heartfoundation.com.au/

 • Wound Education and Research Group – VCP

http://www.vcp.monash.edu.au/werg

 • eMJA_ Clinical Guidelines

http://www.mja.com.au/public/guides/guides.html

 • NHMRC

http://www.health.gov.au/nhmrc/

 • Centre for Clinical Effectiveness – Monash

http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/

8 Guidelines from UK
 • Bandolier Evidence Based Health Care

http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/index.html

 • Evidence-Based On-Call (UK)

http://www.eboncall.co.uk/

 • Health Technology Assesment Programme (UK)

http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/

 • ISABEL (UK paediatrics)

http://www.isabel.org.uk/

 • Intute (Uk)

http://www.intute.ac.uk/

 • Wounds – SMTL (Wales)

http://www.smtl.co.uk/

 • National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

http://www.nice.org.uk/nice-web/Cat.asp?pn=professional&cn=toplevel&ln=en

 • NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York (UK)

www.york.ac.uk/inst/crd/

 • National Prescribing Centre (UK)

http://www.npc.co.uk/

 • National electronic Library for Health (NeLH)

http://www.nelh.nhs.uk/

 • NeLH – Guidelines Finder

http://rms.nelh.nhs.uk/guidelinesfinder/

 • Prodigy Guidance List (UK)

http://www.prodigy.nhs.uk/

 • Scottish Medicines Consortium

http://www.scottishmedicines.org.uk/

9 Guidelines from Canada
 • CADTH (Canada)

http://www.ccohta.ca/

 • Therapeutics Initiative Home Page

http://www.ti.ubc.ca/index.html

10 Guidelines from Newzealand
 • New Zealand Guidelines Group

www.nzgg.org.nz/library.cfm

 • Best Practice Advocay Centre (NZ)

http://www.bpac.org.nz/default.asp?action=article&ID=3

11 BestBETs http://www.bestbets.org/
12 Centre for Evidence-Based Medicine http://www.cebm.net/
13 G-I-N – Guidelines International Network http://www.g-i-n.net/
14 GOLD – COPD http://www.goldcopd.com/
15 Global Initiative for Asthma (GINA) http://www.ginasthma.com/
16 HealthySkepticism (prev. MaLAM) http://www.healthyskepticism.org/
17 QTdrugs.org – Drug-Induced Arrhythmia Registry http://www.qtdrugs.org
18  TOXINZ – Poisons Information http://www.toxinz.com/
19 TripDatabase http://www.tripdatabase.com/
20 Bandolier (Pain Research Group Oxford) Access provided by National Library for Health (England), Health of Wales Information Service & e-Library (Scotland)

www.jr2.ox.ac.uk/bandolier

www.library.nhs.uk

www.wales.nhs.uk

http://howis.wales.nhs.uk

www.elib.scot.nhs.uk

21 MeReC Publications National Prescribing Centre

www.npc.co.uk/merec.htm

22 Clinical Knowledge Service (incorporating Prodigy) The Sowerby Centre for Health Informatics at Newcastle (SCHIN)

www.cks.library.nhs.uk/

www.library.nhs.uk

23 SIGN – Scottish Intercollegiate Guidelines Network SIGN

www.sign.ac.uk

24 WeMeRec Bulletins Welsh Medicines Resource Centre

www.wemerec.org

25 HTA assessments(National Coordinating Centre for HTA) Many of these evaluations inform NICE guidance

www.ncchta.org/

26 Centre for Reviews and Dissemination University of York

www.york.ac.uk/inst/crd/

II. Thông tin chung
1 Epocrates Online Thông tin kê đơn thuốc cho hơn 3.500 loại thuốc generic và thuốc gốc có sẵn trên web và hàng nghìn chủ đề về các bệnh với nội dung dựa trên bằng chứng

https://online.epocrates.com/rxmain.jsp

2 Rxlist Providing medications and prescription drug information for consumers and medical health professionals, list of most popular drugs with a lot of relevant information.

http://www.rxlist.com/script/main/hp.asp

3 BioSpace http://www.biospace.com/
4 Australia webs

http://www.ipaustralia.gov.au/index.html

 • MED-E-SERV

http://www.medeserv.com.au/

 • National Prescribing Curriculum

http://nps.unisa.edu.au/new/index.htm/

 • National Prescribing Service

http://www.nps.org.au/

 • PBSgeneral

http://www.health.gov.au/pbs

 • PBS schedule

http://www.pbs.gov.au

 • SHPA

http://www.shpa.org.au/docs/about.html

5 DermIS (Dermatology info.) http://www.dermis.net/
6 UK webs
 •  Medical dictionary

http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/

 •  UK Medicines Information

http://www.ukmi.nhs.uk/

7 Pathology Manual – RCPA http://www.rcpamanual.edu.au/
8 PharmWeb http://www.pharmweb.net
9 Statistics – ‘A New View of Statistics’ http://www.sportsci.org/resource/stats/index.html
10 Drug Tariff Paper and online available (The Stationery Office ) (monthly)

www.ppa.org.uk/ppa/edt_intro.htm

11 electronic Medicines Compendium (eMC) Publisher DataPharm Communications

http://emc.medicines.org.uk/.

12 MIMS

Monthly Index of Medical Specialities

Username and password required. NB. Access free to MICs – contact regional centre for details.

www.emims.net

13 OTC Directory(Proprietary Association of Great Britain) Available in searchable form. Use website drop down and selection criteria to access.

www.medicinechestonline.co.uk.

14 NLH -National Library for Health Athens password required for some resources (England) For information about drugs, search the “Medicines” section. Searching the whole site will reveal lots of irrelevant material

www.library.nhs.uk

15 Netdoctor(Collaboration of UK and European healthcare professionals) www.netdoctor.co.uk

www.netdoctor.co.uk/medicines/

16 DoH – Department of Health www.dh.gov.uk
17 NHSD Medicines Q&As and NHSD Medicines factsheets http://nww.intranet.nhsdirect.nhs.uk/DesktopDefault.aspx?tabid=4261
18 MHRA – Medicines & Healthcare Regulatory Agency www.mhra.gov.uk
19 Google search engine Google scholar for more academic focus

http://scholar.google.co.uk/

NGUỒN THAM KHẢO:

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
error: Content is protected !!