Năm 2022 – Khóa QA-01 – Nhóm 04 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học: “Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy sản xuất dược phẩm”
Course name: “Quality management system in the pharmaceutical factories”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 05/07/2022 – 19/07/2022


  • Nguyễn Ngọc Nguyên
  • Nguyễn Nhật Linh
  • Nguyễn Như Quỳnh
  • Nguyễn Quyết Thắng
  • Nguyễn Tấn Đức
  • Nguyễn Thành Đạt
  • Nguyễn Thị Hằng
  • Nguyễn Thị Hồng Ánh
  • Nguyễn Thị Thanh Hiền
error: Content is protected !!