Năm 2022 – Khóa QA-01 – Nhóm 02 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học: “Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy sản xuất dược phẩm”
Course name: “Quality management system in the pharmaceutical factories”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 05/07/2022 – 19/07/2022


  • Hà Thị Thanh Nga
  • Hoàng Ngọc Anh
  • Hoàng Thị Thủy Vân
  • Huỳnh Phương Nguyên
  • Huỳnh Yến Thanh
  • Lê Diễm Hằng
  • Lê Ngọc linh
  • Lê Nguyễn Thảo Nguyên
  • Lê Thanh Huy
  • Lê Thị Duyên
error: Content is protected !!