Năm 2022 – Khóa QA-01 – Nhóm 07 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học: “Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy sản xuất dược phẩm”
Course name: “Quality management system in the pharmaceutical factories”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 05/07/2022 – 19/07/2022


  • Trần Thị Thanh Hà
  • Trần Thị Thùy Anh
  • Trần Toàn Văn
  • Võ Đức Trọng
  • Võ Song Nghi
  • Vương Ngô Quỳnh Như
error: Content is protected !!