Năm 2022 – Khóa QA-01 – Nhóm 06 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học: “Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy sản xuất dược phẩm”
Course name: “Quality management system in the pharmaceutical factories”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 05/07/2022 – 19/07/2022


  • Phan Thị Thùy Dung
  • Thạch Thị Thủy Tiên
  • Thân Thị Thùy Trang
  • Tống Bảo Trân
  • Trần Phú Gia
  • Trần Thị Huyền
  • Trần Thị Kiều Trinh
  • Trần Thị Mỹ Hoa
  • Trần Thị Mỹ Kiều
  • Trần Thị Ngọc Thảo
error: Content is protected !!