Năm 2022 – Khóa QA-01 – Nhóm 05 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học: “Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy sản xuất dược phẩm”
Course name: “Quality management system in the pharmaceutical factories”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 05/07/2022 – 19/07/2022


  • Nguyễn Thị Thu Thảo
  • Nguyễn Thị Tuyết
  • Nguyễn Thịnh Tín
  • Nguyễn Trần Anh Thư
  • Nguyễn Trương Minh Quân
  • Phạm Phương Nam
  • Phạm Thị Loan
  • Phan Nhật Duy
  • Phan Thanh Tuyết Ngân
  • Phan Thị Nhã Tú
error: Content is protected !!