Năm 2022 – Khóa QA-01 – Nhóm 01 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học: “Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy sản xuất dược phẩm”
Course name: “Quality management system in the pharmaceutical factories”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 05/07/2022 – 19/07/2022


  • Bùi Thị Diễm Thu
  • Ca Huyền My
  • Cái Thị Kim Ngọc
  • Cao Trung Nhân
  • Đặng Thị Yến Nhi
  • Đào Thị Hà Trang
  • Đỗ Châu Khánh Tường
  • Đỗ Minh Huân
  • Đỗ Minh Ngọc
  • Đoàn Thảo Vi
error: Content is protected !!