Năm 2022 – Khóa RD-01 – Nhóm 04 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học : “Xây dựng công thức và quy trình sản xuất cho thuốc uống dạng rắn – Module 1: Viên nén”
Course name: “Formulation and process development for solid dosage form – Module 1: Tablets”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 31/05/2022 – 14/06/2022


  • Nguyễn Thị Thảo
  • Nguyễn Thị Xinh
  • Nguyễn Tiến Đạt
  • Nguyễn Trọng Tiến
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Nguyễn Trung Thành
  • Nguyễn Vân
  • Nguyễn Văn Hiệp
  • Phạm Bình Dương
  • Phạm Đức Thái
error: Content is protected !!