Năm 2022 – Khóa RD-01 – Nhóm 05 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học : “Xây dựng công thức và quy trình sản xuất cho thuốc uống dạng rắn – Module 1: Viên nén”
Course name: “Formulation and process development for solid dosage form – Module 1: Tablets”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 31/05/2022 – 14/06/2022


  • Phạm Hoa Phượng
  • Phạm Hoàng Đan Quỳnh
  • Phạm Hồng Hiếu
  • Phạm Thị Thanh Thảo
  • Phan Thành Nhơn
  • Phan Thị Anh Thi
  • Tạ Kim Ngọc
  • Tạ Thị Hà Trang
  • Trần Thị Châm
  • Trần Thị Thùy Anh
error: Content is protected !!