Năm 2022 – Khóa RD-01 – Nhóm 06 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học : “Xây dựng công thức và quy trình sản xuất cho thuốc uống dạng rắn – Module 1: Viên nén”
Course name: “Formulation and process development for solid dosage form – Module 1: Tablets”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 31/05/2022 – 14/06/2022


  • Trần Tuyết Anh
  • Võ Đắc Toàn
  • Vũ Huy Hoàng
  • Vũ Quỳnh Thư
  • Đào Thị Hà Trang
  • Nguyễn Đỗ Minh Tiến
  • Nguyễn Thị Thu Nhàn
  • Trần Thị Ngọc Thảo
  • Võ Đức Trọng
  • Trần Thị Mỹ Kiều
error: Content is protected !!