Năm 2022 – Khóa RD-01 – Nhóm 03 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học : “Xây dựng công thức và quy trình sản xuất cho thuốc uống dạng rắn – Module 1: Viên nén”
Course name: “Formulation and process development for solid dosage form – Module 1: Tablets”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 31/05/2022 – 14/06/2022


  • Lê Phùng Hữu Châu
  • Mạc Thị Niên
  • Nghiêm Lý Thu Nguyên
  • Ngô Thị Thanh Thư
  • Nguyễn Đức Tài
  • Nguyễn Huy Tân
  • Nguyễn Ngọc Ánh
  • Nguyễn Nhật Linh
  • Nguyễn Thị Ánh
  • Nguyễn Thị Diệu Khánh
error: Content is protected !!