Năm 2022 – Khóa RD-01 – Nhóm 02 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học : “Xây dựng công thức và quy trình sản xuất cho thuốc uống dạng rắn – Module 1: Viên nén”
Course name: “Formulation and process development for solid dosage form – Module 1: Tablets”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 31/05/2022 – 14/06/2022


  • Đỗ Minh Huân
  • Dương Văn Sĩ Phú
  • Hà Thục Thanh  Thiên
  • Hồ Nguyễn Duy
  • Hồng Chấn Tài
  • Huỳnh Văn Liêm
  • La Trúc Lâm
  • Lâm Đại Dương
  • Lâm Hữu Trí
  • Lâm Thiện Vinh
error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status