Quy trình hỗ trợ đăng ký thuốc

Quy trình hỗ trợ đăng ký thuốc

Đến với dịch vụ đăng ký thuốc của SEN pharma, Quý khách hàng sẽ được tư vấn:

  • Những quy định của pháp luật về việc cấp giấy phép lưu hành thuốc
  • Thủ tục đăng ký lưu hành thuốc
  • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đăng ký lưu hành thuốc
  • Các nội dung khác có liên quan

– Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng. Tùy theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi có các dịch vụ sau:

  • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ, tài liệu khách hàng cung cấp trong hồ sơ đăng ký thuốc
  • Soan thảo thông tin tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định hiện hành
  • Thiết kế mẫu nhãn thuốc đáp ứng theo quy định ghi nhãn thuốc hiện hành
  • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ phần chất lượng, bao gồm: hồ sơ nghiên cứu, hồ sơ kiểm nghiệm, hồ sơ sản xuất…

– Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ đăng ký thuốc tại Cục Quản lý dược sau khi đã thống nhất các nội dung cần thiết với khách hàng.

– Hỗ trợ khách hàng chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trong trường hợp khách hàng nhận được công văn góp ý của Cục Quản lý Dược cho đến khi sản phẩm được cấp số đăng ký.

– Hướng dẫn/ khuyến nghị khách hàng lưu trữ hồ sơ liên quan trong một số trường hợp cần thiết khi có hậu kiểm chuyên ngành.

SEN Pharma còn cung cấp dịch vụ đăng ký công bố thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm thông tin về quy trình công bố thực phẩm chức năng và mỹ phẩm qua link dưới đây:

error: Content is protected !!