Quy trình hỗ trợ công bố Mỹ Phẩm

Quy trình hỗ trợ công bố Mỹ Phẩm

Quy trình tư vấn về công bố Mỹ Phẩm

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến công bố mỹ phẩm.
 2. Tiếp nhận các thông tin, tài liệu; kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu liên quan.
 3. Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công bố, bao gồm:
  • Phiếu công bố sản phẩm.
  • Hồ sơ thông tin sản phẩm.
 4. Hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 5. Theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ. Trao đổi với các chuyên viên để tìm ra điểm chưa phù hợp và hỗ trợ khách hàng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các tài liệu chưa chính xác trong trường hợp nhận được góp ý của Cơ quan quản lý.
 6. Nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và bàn giao cho khách hàng .

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).
 2. Giấy ủy quyền: của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).
 3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS): Trong trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.
 4. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn.
 5. Được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ khi được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên.
 6. Bảng thành phần và công dụng sản phẩm.
 7. Mẫu nhãn sản phẩm (nếu có).
 8. Các tài liệu liên quan khác (nếu có yêu cầu).
error: Content is protected !!