Quy trình hỗ trợ công bố Thực Phẩm Chức Năng

Quy trình hỗ trợ công bố Thực Phẩm Chức Năng

Quy trình tư vấn về công bố Thực Phẩm Chức Năng

 1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến công bố thực phẩm chức năng.
 2. Tiếp nhận các thông tin, tài liệu; kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu liên quan.
 3. Phối hợp với khách hàng kiểm nghiệm sản phẩm theo đúng quy định tại Trung tâm Kiểm nghiệm được công nhận của Bộ Y Tế theo quy định.
 4. Chuyên viên pháp lý hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng / soạn hồ sơ công bố thực phẩm chức năng trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm.
 5. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi đã thống nhất các nội dung cần thiết với khách hàng.
 6. Liên tục theo dõi và thúc đẩy tiến độ thực hiện hồ sơ công bố thực phẩm, phối hợp cùng chuyên viên Cơ quan Nhà nước để đảm bảo hoàn tất thủ tục và nhận kết quả công bố thực phẩm trong thời gian sớm nhất. Thông báo tiến trình cho khách hàng.
 7. Hỗ trợ khách hàng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các tài liệu chưa chính xác trong trường hợp nhận được góp ý của Cơ quan quản lý.
 8. Bàn giao hồ sơ kết quả công bố thực phẩm hoàn chỉnh và đầy đủ cho khách hàng để khách hàng lưu lại.
 9. Hướng dẫn/ khuyến nghị khách hàng lưu trữ hồ sơ liên quan, chuẩn bị thêm tài liệu trong một số trường hợp cần thiết khi có hậu kiểm chuyên ngành.

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).
 2. Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt thực phẩm chức năng (GMP) của nhà sản xuất.
 3. Tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 4. Thông tin cơ bản về sản phẩm: thành phần, công dụng…
 5. Mẫu nhãn sản phẩm.
 6. Các tài liệu liên quan khác (nếu có yêu cầu)
error: Content is protected !!