Ziac (Bisoprolol fumarat/ Hydrochlorothiazid)

T6 Th12 2023

 

ZIAC- bisoprolol fumarate and hydrochlorothiazide tablet, film coated ZIAC® (Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide) Tablets ZIAC- bisoprolol fumarate and hydrochlorothiazide tablet, film coated

Công ty sở hữu

TEVA Pharmaceuticals USA, Inc

API & liều dùng

Bisoprolol / Hydrochlorothiazide

Liều dùng viên phối hợp: thông thường là 1 viên/ngày, tối đa 20/12,5 mg/ ngày

Hàm lượng

2,5 mg/6,25 mg 5 mg/6,25 mg 10 mg/6,25 mg

Cảm quan

Viên nén bao phim tròn, màu vàng, một mặt khắc chữ “b” ở giữa hình trái tim, mặt còn lại khắc số “47” Viên nén bao phim tròn màu hồng, một mặt khắc chữ “b” ở giữa hình trái tim, mặt còn lại khắc số “50” Viên nén bao phim màu trắng, hình tròn, một mặt khắc chữ “b” ở giữa hình trái tim, mặt còn lại khắc số “40”
Ziac 2.5 mg / 6.25 mg b 47 Pill b 50 Pink Round is Ziac Pill b 40 White Round is Ziac

Kích thước

6 mm 7 mm 7 mm

(Chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tính chất cơ lý

Thành phần

Viên nhân

 • Corn starch
 • Microcrystaline Cellulose
 • Dibasic calcium phosphate
 • Crospovidone,
 • Pregelatinized Starch
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Polyethylene glycol
 • Polysorbate 80
 • Titanium dioxide
 • Yellow Iron Oxide.
Viên nhân

 • Corn starch
 • Microcrystaline Cellulose
 • Dibasic calcium phosphate
 • Colloidal Silicon Dioxide
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Polyethylene glycol
 • Polysorbate 80
 • Titanium dioxide
 • Red & Yellow Iron Oxide.
Viên nhân

 • Corn starch
 • Microcrystaline Cellulose
 • Dibasic calcium phosphate
 • Colloidal Silicon Dioxide
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Polyethylene glycol
 • Polysorbate 80
 • Titanium dioxide

Quy trình bào chế

Bao bì

US: Chai 100 viên US: Chai 100 viên US: Chai 30 viên

Hạn dùng

24-36 tháng, tùy quốc gia

Doanh số

Khoảng 30,3 triệu USD/ năm

Pháp lý

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 26-03-1993

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: US, Châu Âu

Patent

error: Content is protected !!