Plavix (Clopidogrel)

T4 Th7 2022

Thuốc Xơ Vữa Động Mạch Plavix® 75mg

Công ty sở hữu Sanofi
API & liều dùng Clopidogrel: 75 – 300 mg/ ngày
Hàm lượng 75 mg 300 mg
Cảm quan Viên nén bao phim, hình tròn, hai mặt lồi, màu hồng, một mặt có khắc số “75”, một mặt có khắc số “1171”. Viên nén bao phim, hình thuôn dài, màu hồng, một mặt có khắc số “300”, một mặt có khắc số “1332”
A picture containing coin, cosmetic, accessory Description automatically generated A picture containing cosmetic Description automatically generated
Kích thước 9 mg
Tính chất cơ lý Khối lượng: 269mg/ viên
Thành phần
 • Mannitol
 • Macrogol 6000
 • Microcrystalline cellulose
 • Hydrogenated castor oil
 • Low-substituted HPC
 • Hypromellose
 • Lactose monohydrate
 • Triacetin
 • Titanium dioxide
 • Red iron oxide
 • Carnauba wax
 • Mannitol
 • Macrogol 6000
 • Microcrystalline cellulose
 • Hydrogenated castor oil
 • Low-substituted HPC
 • Hypromellose
 • Lactose monohydrate
 • Triacetin
 • Titanium dioxide
 • Red iron oxide
 • Carnauba wax
Quy trình bào chế
Bao bì Hộp 1 vỉ x 14 viên, vỉ Alu/Alu Hộp 3 vỉ x 10 viên, vỉ Alu/Alu
Hạn dùng 36 tháng 36 tháng
Doanh số Thế giới: ~ 1,1 tỷ USD (tính đến năm 2020)
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: 17-11-1997

Ngày hết patent: 15-08-2013

Nước đã lưu hành: Mỹ, Canada, Châu Âu, New Zealand, Úc, Việt Nam và các nước khác trên thế giới
Patent

Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (chỉ dành cho tài khoản VIP)

Viên 75mg

 • Mannitol (68,925 mg)
 • Macrogol 6000 (34 mg)
 • Microcrystalline cellulose (31 mg)
 • Hydrogenated castor oil (3,3 mg)
 • Low-substituted HPC (12,9 mg)
 • Opadry 32K14834 (Pink) (7,5 mg)
 • Hypromellose
 • Lactose monohydrate (3,0 mg)
 • Triacetin
 • Titanium dioxide
 • Red iron oxide
 • Đánh bóng: Carnauba wax

Viên 300mg

 • Mannitol (275,7mg)
 • Macrogol 6000 (136 mg)
 • Microcrystalline cellulose (124mg)
 • Hydrogenated castor oil (13,2mg)
 • Low-substituted HPC (51,6 mg)
 • Opadry 32K14834 (Pink) (30,0 mg)
 • Hypromellose
 • Lactose monohydrate (12,0 mg)
 • Triacetin
 • Titanium dioxide
 • Red iron oxide
 • Đánh bóng: Carnauba wax
error: Content is protected !!