Envarsus XR tablet (Tacrolimus)

CN Th9 2022

Công ty sở hữu VELOXIS PHARMS INC
API & liều dùng

API: Tacrolimus (dạng tacrolimus monohydrate)

Liều dùng tùy thuộc tình trạng bệnh nhân; 1 viên/ ngày

Hàm lượng 0,75 mg 1,0 mg 4,0 mg
Cảm quan Viên nén phóng thích kéo dài, hình oval, màu trắng đến ngà, một mặt khắc “0.75”, một mặt khắc “TCS” Viên nén phóng thích kéo dài, hình oval, màu trắng đến ngà, một mặt khắc “1”, một mặt khắc “TCS” Viên nén phóng thích kéo dài, hình oval, màu trắng đến ngà, một mặt khắc “4”, một mặt khắc “TCS”
Pill TCS 0.75 White Elliptical/Oval is Envarsus XR Pill TCS 1 White Elliptical/Oval is Envarsus XR Pill TCS 4 White Elliptical/Oval is Envarsus XR
Kích thước 10,8 x 5,4 mm 10,8 x 5,5 mm 15,6 x 7,2 mm
Tính chất cơ lý 153,0 mg/ viên 154,0 mg/ viên 388,0 mg/ viên
Thành phần Thành phần cho tất cả các hàm lượng:

  • Lactose monohydrate (41,7 mg/viên với hàm lượng 0,75 mg và 1 mg; 104 mg/viên với hàm lượng 4 mg)
  • Hypromellose
  • Polyethylen glycol
  • Poloxamer
  • Tartaric acid
  • Butylated hydroxytoluene
  • Dimethicone
  • Magnesium stearate
Quy trình bào chế Hệ phân tán rắn (đun chảy hoạt chất) và tạo hạt tầng sôi
Bao bì EU: Túi nhôm chứa 3 vỉ x 10 viên nén, vỉ Al/PVC, kèm theo gói hút ẩm. Hộp chứa 30/60/90 viên

US: Chai HPDE chứa 30 -100 viên

Hạn dùng 30 tháng

Sau khi mở túi nhôm: 45 ngày

Doanh số N/A
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: 10-07-2015 (US)

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: Mỹ, Châu Âu và một số quốc gia khác

Patent tham khảo (chỉ dành cho tài khoản VIP)

error: Content is protected !!