Calcium Corbière (Calcium glucoheptonat)

CN Th7 2022

 

A picture containing graphical user interface Description automatically generated A picture containing text, electronics Description automatically generated
Công ty sở hữu Sanofi
API & liều dùng Calcium glucoheptonat

Ống 5 ml:

 • Trẻ em: 1 – 2 ống/ ngày (buổi sáng, buổi trưa)

Ống 10 ml:

 • Trẻ em: 1 ống/ ngày (buổi sáng)
 • Người lớn: 1 – 2 ống/ ngày (buổi sáng, buổi trưa)
Hàm lượng

550 mg

1100 mg

Cảm quan

Dung dịch uống trong, màu vàng nhạt, chứa trong ống thủy tinh 5 ml

Dung dịch uống trong, màu vàng nhạt, chứa trong ống thủy tinh 10 ml

Kích thước

Tính chất cơ lý

Thành phần

Hoạt chất

 • Calcium glucoheptonat (550 mg)
 • Ascorbic acid (50 mg)
 • Nicotinamid (25 mg)

Tá dược:

 • Acid hypophosphorous
 • Sucrose
 • Cồn thuốc chanh tươi
 • Natri hydroxyd
 • Nước vđ 5ml

Hoạt chất

 • Calcium glucoheptonat (1100 mg)
 • Ascorbic acid (100 mg)
 • Nicotinamid (50 mg)

Tá dược:

 • Acid hypophosphorous
 • Sucrose
 • Cồn thuốc chanh tươi
 • Natri hydroxyd
 • Nước vđ 10ml
Quy trình bào chế

Bao bì

Hộp 3 vỉ gài x 10 ống thủy tinh

Hộp 3 vỉ gài x 10 ống thủy tinh

Hạn dùng

24 tháng

24 tháng

Doanh số
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: N/A

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: Châu Á và nhiều nước khác trên thế giới
Patent

 

error: Content is protected !!