Tiếng Anh chuyên Ngành (EN)

Khóa học EN-01: Professional English for pharmaceutical industry – Module 1: Overview of pharmaceutical factory

Giới thiệu khóa học: Bạn gặp nhiều khó khăn để đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh trong nhà máy sản xuất dược phẩm?