Thuốc efexor (venlafaxine) đã được kéo dài patent bằng cách nào?

Năm 1993, thuốc Efexor (venlafaxine) được FDA chấp thuận với chỉ định điều trị bệnh rối loạn lo âu. Dù patent của Efexor kéo dài tới năm 2008, thuốc này đã ghi nhận gây ra nhiều tác dụng phụ không mong muốn (ADR) trong quá trình đưa vào điều trị thực tế. Do đó vào năm 1997, dạng phóng thích kéo dài – Efexor XR được Wyeth (Pfizer) ra mắt, cho dữ liệu về tần suất ảnh hưởng bởi các ADR giảm rõ rệt so với việc sử dụng thuốc Efexor thông thường, điều này được lý giải bởi việc giảm số lần dùng thuốc của bệnh nhân từ 3 lần/ngày xuống còn 1 lần/ngày.

Patent của Efexor XR được dự đoán sẽ kéo dài tới năm 2023. Tuy nhiên do gặp nhiều tranh cãi trong việc lưu hành đồng thời Efexor XR và Efexor (do gây nhiều ADR hơn), patent của Efexor XR đã bị rút ngắn thời hạn bảo hộ tới tháng 11 năm 2011.

Để tránh việc bị cạnh tranh bởi các thuốc generic sau khi patent hết hạn, Wyeth đã cho ra mắt thuốc Pristiq (desvenlafaxine) vào năm 2008 cũng với chỉ định điều trị rối loạn lo âu. Trong đó, desvenlafaxine là dạng biến đổi trong cơ thể của venlafaxine. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng desvenlafaxine không mang nhiều lợi ích cho bệnh nhân so với venlafaxine dạng phóng thích kéo dài, dù thuốc Pristiq mắc hơn Efexor XR khoảng 22$.

Hãng dược Wyeth đã phải đối mặt với nhiều tranh cãi về đạo đức nghiên cứu khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng cho Pristiq trên bệnh nhân, do bản chất tác động của desvenlafaxine và venlafaxine là giống nhau. Được biết, patent của Pristiq kéo dài tới hết năm 2023.

 


Nguồn tham khảo: (Effexor | Approved and Off-Label Uses, Dosages and Warnings, n.d.; Explainer: Evergreening and How Big Pharma Keeps Drug Prices High, n.d.; Pristiq (Desvenlafaxine) FDA Approval History – Drugs.Com, n.d.)

 

error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status