Vimpat (viên nén bao phim – Lacosamide)

T7 Th8 2022

Formulations & Dosing | VIMPAT® (lacosamide) CV

Công ty sở hữu UCB Pharma Limited
API & liều dùng Lacosamide: 200 – 400 mg/ ngày
Hàm lượng 50; 100; 150; 200 mg
Cảm quan
 • Vimpat 50 mg: Viên nén hình oval, bao phim màu hồng nhạt, khắc chữ ‘SP’ ở một mặt và ’50’ ở mặt kia.
 • Vimpat 100 mg: Viên nén hình oval, bao phim màu vàng sẫm, khắc chữ ‘SP’ ở một mặt và ‘100’ ở mặt kia.
 • Vimpat 150 mg: Viên nén hình oval, bao phim màu da cam hồng, khắc chữ ‘SP’ ở một mặt và ‘150’ ở mặt kia.
 • Vimpat 200 mg: Viên nén hình oval, bao phim màu xanh lam, khắc chữ ‘SP’ ở một mặt và ‘200’ ở mặt kia.
Vimpat: Uses, Dosage, Side Effects, Warnings - Drugs.com Vimpat (Lacosamide (Oral/Injection)) - Side Effects, Interactions, Uses, Dosage, Warnings | Everyday Health SP 150 Pill (Pink/Elliptical/Oval) - Pill Identifier - Drugs.com

Vimpat Oral Tablet 200Mg Drug Medication Dosage Information

Kích thước 10.4 mm x 4.9 mm 13.2 mm x 6.1 mm 15.1 mm x 7.0 mm 16,6 mm x 7,8 mm
Tính chất cơ lý 126 mg/ viên 252 mg/ viên 378 mg/ viên 504 mg/ viên
Thành phần Viên nhân

 • Microcrystalline cellulose
 • Hydroxypropylcellulose
 • Crospovidone (XL10)
 • Low-substituted hydroxypropylcellulose
 • Silicified microcrystalline cellulose (Prosolv HD 90)
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • PVA
 • PEG 3350
 • Talc
 • Titanium dioxide

Tá dược màu (dịch bao phim)

 • Vimpat 50 mg: red iron oxide, black iron oxide, indigo carmine aluminium lake
 • Vimpat 100 mg: yellow iron oxide
 • Vimpat 150 mg: yellow iron oxide, red iron oxide, black iron oxide
 • Vimpat 200 mg: indigo carmine aluminium lake
Quy trình bào chế Xát hạt ướt
Bao bì Vimpat 50 mg; 100 mg:

Hộp 1 vỉ x 14, 28, 56, 168 viên, vỉ PVC/PVDC-Alu

Hộp 1 lọ x 60 viên, lọ HDPE có nắp đậy chống trẻ em.

Vimpat 150 mg; 200 mg

Hộp 1 vỉ x 14, 28, 56 viên, vỉ PVC/PVDC-Alu

Hộp 3 vỉ x 56 viên, vỉ PVC/PVDC-Alu

Hộp 1 lọ x 60 viên, lọ HDPE có nắp đậy chống trẻ em.

Hạn dùng 60 tháng
Doanh số Thế giới: ~ 1.740 tỷ USD (dạng viên nén bao phim và siro – 2021)

U.S.: ~ 1.270 tỷ USD (dạng viên nén bao phim và siro – 2021)

Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: 29-08-2008 (EU); 28/10/2008 (U.S.)
Ngày hết patent: 16/09/2022

Nước đã lưu hành: Mỹ, Châu Âu, Việt Nam và các nước khác trên thế giới

Patent tham khảo và hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (chỉ dành cho tài khoản VIP)

Patent tham khảo: EP 2 468 261 A1; US 2015/0104507 A1

Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc:

Viên nén bao phim Vimpat 50 mg 100 mg 150 mg 200 mg
Viên nhân
Microcrystalline cellulose 14,0 28,0 42,0 56,0
Hydroxypropylcellulose 1,0 2,0 3,0 4,0
Crospovidone (XL10) 10,0 20,0 30,0 40,0
Low-substituted hydroxypropylcellulose 12,5 25,0 37,5 50,0
Silicified microcrystalline cellulose (Prosolv HD 90) 31,3 62,6 93,9 125,2
Magnesium stearate 1,2 2,4 3,6 4,8
Bao phim
Opadry Clear 1,2 2,4 3,6 4,8
Opadry Pink 4,8
Opadry Yellow 9,6
Opadry Orange 14,4
Opadry Blue 19,2
error: Content is protected !!