Promacta (Bột pha hỗn dịch uống – eltrombopag olamine)

T2 Th8 2022

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

Công ty sở hữu Novartis Pharmaceuticals Corporation (US)
API & liều dùng Eltrombopag (dạng muối olamine): 12,5; 25; 50; 75 mg/ ngày
Hàm lượng 12,5 mg 25 mg
Cảm quan Bột cốm màu nâu đỏ đến vàng. Khi hoàn nguyên với nước tạo thành hỗn dịch đỏ nâu. Bột cốm màu nâu đỏ đến vàng. Khi hoàn nguyên với nước tạo thành hỗn dịch đỏ nâu.
Tính chất cơ lý
Thành phần
  • Mannitol
  • Sucralose
  • Xanthan gum
  • Mannitol
  • Sucralose
  • Xanthan gum
Quy trình bào chế Trộn khô và đóng túi Trộn khô và đóng túi
Hạn dùng 24 tháng 24 tháng
Bao bì Một hộp gồm 30 gói hỗn dịch uống, một bình pha hỗn dịch 40 cc có nắp đậy (dùng nhiều lần) và 30 ống tiêm phân liều uống 20 mL sử dụng một để chuẩn bị từng liều Promacta cho hỗn dịch uống.
Doanh số
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: 09-2015 (EU)

Ngày hết patent: 21-11-2023

Nước đã lưu hành: Mỹ, EU…

Patent tham khảo (chỉ dành cho tài khoản VIP)

Patent tham khảo: US7795293

error: Content is protected !!