Prilosec/Zegerid (omeprazole)

T2 Th7 2024

 

Thuốc Prilosec OTC: Công dụng, chỉ định và lưu ý khi dùng | Vinmec

Thuốc Zegerid - Chỉ định, tác dụng phụ và lưu ý khi sử dụng

Brand name

Prilosec

oral delayed release capsule

Prilosec OTC

oral delayed release tablet

Prilosec

oral powder for reconstitution,

delayed release

Zegerid
oral powder for suspension (immediate-release)

Capsule

(immediate-release)

Công ty sở hữu

ASTRAZENECA ASTRAZENECA COVIS

(ASTRAZENECA)

SALIX Pharmaceuticals

API & liều dùng

Omeprazole: 10 – 40 mg/ngày

Hàm lượng

10 mg; 20 mg; 40 mg 20 mg 2.5 mg; 10 mg 20 mg; 40 mg 20 mg; 40 mg

Cảm quan

Mỗi viên nang giải phóng chậm có chứa 10 mg, 20 mg hoặc 40 mg omeprazole ở dạng hạt bao tan trong ruột

Prilosec 10 mg:

Viên nang cứng, mờ đục, màu vàng mơ (apricot) và thạch anh tím, được mã hóa ‘606’ trên nắp và ‘PRILOSEC 10’ trên

thân.

Prilosec 20 mg:

Viên nang cứng, mờ đục, màu thạch anh tím, được mã hóa ‘742’ trên nắp và ‘PRILOSEC 20’ trên thân.

Prilosec 40 mg:

Viên nang cứng, mờ đục, màu vàng mơ (apricot) và thạch anh tím, được mã hóa ‘743’ trên nắp và ‘PRILOSEC 40’ trên thân

Viên nén hình con nhộng, màu hồng, in chìm chữ “P” ở một mặt. Gói đơn liều, có chứa bột mịn màu vàng, bao gồm các hạt omeprazole từ trắng đến nâu và các hạt không hoạt chất màu vàng nhạt. Gói đơn liều, có chứa bột màu trắng, có hương vị Zegerid 20 mg:

Viên nang cứng, mờ đục, màu trắng, được in chìm với logo Santarus và “20”

Zegerid 40 mg:

Viên nang cứng, mờ đục, màu xanh đậm – màu trắng, được in chìm với logo Santarus và “40”

Kích thước

Prilosec 10 mg: 14.00 mm

Prilosec 20 mg: 17.00 mm

Prilosec 40 mg: 19.00 mm

15 mm

Zegerid 20 mg: 23 mm

Zegerid 40 mg: 23 mm

(Chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tính chất cơ lý

Thành phần

Enteric-coated granules:

 • Cellulose
 • Disodium hydrogen phosphate
 • Hydroxypropyl cellulose
 • Hypromellose
 • Lactose
 • Mannitol
 • Sodium lauryl sulfate
 • Tá dược khác

Capsule shells:

 • Gelatin-NF
 • Titanium dioxide
 • Synthetic black iron oxide
 • Isopropanol
 • Butyl alcohol
 • FD&C Blue #1
 • FD&C Red #40
 • D&C Red #28
 • FD&C Blue #2
 • D&C Red #7
 • Calcium lake
 • D&C yellow #10 (chỉ có ở hàm lượng 10 mg and 40 mg)
 • Colour iron oxide reddish-brown
 • Glyceryl monostearate
 • Hydroxypropyl cellulose
 • Hypromellose
 • Magnesium stearate
 • Methacrylic acid copolymer
 • Microcrystalline cellulose
 • Paraffin
 • PEG6000
 • Polysorbate 80
 • Polyvinylpyrrolidone
 • Sodium stearyl fumarate
 • Sugar spheres
 • Talc
 • Titanium dioxide
 • Triethyl citrate
 • Wildberry flavor
Enteric-coated granules:

 • Glyceryl monostearate
 • Hydroxypropyl cellulose
 • Hypromellose
 • Magnesium stearate
 • Methacrylic acid copolymer C
 • Polysorbate
 • Sugar spheres
 • Talc
 • Triethyl citrate

Inactive granules:

 • Citric acid
 • Crospovidone
 • Dextrose
 • Hydroxypropyl cellulose
 • Iron oxide
 • Xanthan gum
 • Sodium bicarbonate
 • Xylitol
 • Sucralose
 • Sucrose
 • Xanthan gum
 • Flavorings (Peach, peppermint)
 • Sodium bicarbonate
 • Croscarmellose sodium
 • Sodium stearyl fumarate

Quy trình bào chế

Bao vi hạt nhiều lớp tan trong ruột, đóng nang. Bao vi hạt nhiều lớp tan trong ruột, dập viên. Bao vi hạt nhiều lớp tan trong ruột, trộn, ép gói.

Bao bì (*)

Prilosec 10 mg:

Hộp 1 lọ x 30 viên

Prilosec 20 mg:

Hộp 1 lọ x 30 hoặc 1000 viên

Prilosec 40 mg:

Hộp 1 lọ x 30 hoặc 100 viên

Hộp 14 viên Hộp 30 gói Hộp 30 gói Hộp 1 lọ x 30 viên

Hạn dùng

36 tháng 36 tháng

Doanh số

Thế giới: ~ 400.6 triệu USD (Omeprazole, năm 2020)

Thế giới: ~ 2.992 triệu USD (Prilosec, năm 2020)

Thế giới: ~ 8.699 triệu USD (Zegerid, năm 2020)

Pháp lý

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 14/09/1989 (FDA)

Ngày hết patent: 18/05/2018

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 20/06/2003 (FDA)

Ngày hết patent: 03/11/2019

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 20/03/2008 (FDA)

Ngày hết patent: NA

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 27/02/2006 (FDA)

Ngày hết patent: NA

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 15/06/2004 (FDA)

Ngày hết patent: NA

Nước đã lưu hành: Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, Nam Phi, Việt Nam và các nước khác trên thế giới

(*) Còn 1 số quy cách đóng gói khác, tùy quốc gia

Patent tham khảo

CA290531; CA2346988, US6428810, US5817338; US20140271853

Prilosec oral delayed release capsules

Ingredients 10 mg 20 mg 40 mg
Enteric-coated pellets
Omeprazole 10.4 kg
Mannitol 74.3 kg
Hydroxypropyl cellulose 3.1 kg
Microcrystalline cellulose 2.1 kg
Lactose 4.2 kg
Disodium hydrogen phosphate 0.41 kg
Sodium lauryl sulfate 0.29 kg
Separating layer
Hypromellose 6cps 4.8 kg
Enteric-coating layer
Methacrylic acid copolymer 27.3 kg
PEG 2.7 kg
Capsule shells
 • Gelatin-NF
 • Titanium dioxide
 • Synthetic black iron oxide
 • Isopropanol
 • Butyl alcohol
 • FD&C Blue #1
 • FD&C Red #40
 • D&C Red #28
 • FD&C Blue #2
 • D&C Red #7
 • Calcium lake
 • D&C yellow #10
 • Gelatin-NF
 • Titanium dioxide
 • Synthetic black iron oxide
 • Isopropanol
 • Butyl alcohol
 • FD&C Blue #1
 • FD&C Red #40
 • D&C Red #28
 • FD&C Blue #2
 • D&C Red #7
 • Calcium lake
 • Gelatin-NF
 • Titanium dioxide
 • Synthetic black iron oxide
 • Isopropanol
 • Butyl alcohol
 • FD&C Blue #1
 • FD&C Red #40
 • D&C Red #28
 • FD&C Blue #2
 • D&C Red #7
 • Calcium lake
 • D&C yellow #10

Prilosec OTC – oral delayed release tablets

Ingredients Tablets
Omeprazole magnesium 20.6
Colour iron oxide reddish-brown 0.3
Glyceryl monostearate 1.4
Hydroxypropylcellulose 4.8
Hydroxypropyl methylcellulose 15
Magnesium stearate 0.7
Methacrylic acid copolymer type C 27
Microcrystalline cellulose 220
Paraffin 0.2
PEG6000 2.5
Polysorbate 80 0.1
PVP crosslinked 4.6
Sodium stearyl fumarate 0.5
Sugar spheres 22
Talc 8.3
Titanium dioxide 2.2
Triethyl citrate 8.2

Zegerid powder for suspension

Ingredients 20 mg 40 mg
Omeprazole 20 40
Sodium bicarbonate 1680 1680
Xylitol
Sucralose
Sucrose
Xanthan gum
Flavorings

Zegerid capsules

Ingredients 20 mg 40 mg
Omeprazole 20 40
Sodium bicarbonate 1100 1100
Croscarmellose sodium 30 30
Sodium stearyl fumarate 10 10

 

error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status