Emtriva® oral solution (Emtricitabine)

T6 Th6 2024

 

Công ty sở hữu

GILEAD SCIENCES LTD

API & liều dùng

Emtricitabine

  • Người lớn (18 tuổi trở lên): 240 mg (24 mL) / ngày 1 lần
  • Người già (65 tuổi trở lên): không có dữ liệu hiệu quả và an toàn cho đối tượng này. Tuy nhiên, không có khuyến cáo cần phải điều chỉnh liều, ngoại trừ trường hợp bệnh nhân có các vấn đề về thận.
  • Trẻ em

+ dưới 4 tháng tuổi: không có dữ liệu hiệu quả và an toàn cho đối tượng này nên không khuyến khích sử dụng.

+ 4 tháng tuổi trở lên với cân nặng tối thiểu 33 kg: 6 mg/ kg/ ngày 1 lần đến tối đa 240 mg (24 mL) / ngày 1 lần.

  • Lưu ý điều chỉnh liều khi dùng cho bệnh nhân suy thận (theo FDA)
  • Độ thanh thải Creatinin ≥ 50 ml/phút: 240 mg/ ngày
  • Độ thanh thải Creatinin 30 – 49 ml/phút: 120 mg (12 mL)/ ngày 1 lần
  • Độ thanh thải Creatinin 15 – 29 ml/phút: 80 mg (8 mL)/ ngày 1 lần
  • Độ thanh thải Creatinin < 15 ml/phút: 60 mg (6 mL)/ ngày 1 lần

Hàm lượng

10 mg/ mL

Cảm quan

Dung dịch trong suốt, màu cam đến cam đậm, chứa 10 mg Emtricitabine trong 1 mL

Kích thước

chai chứa 170 mL dung dịch uống

(Chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tính chất cơ lý

NA

Thành phần

Disodium edetate

Hydrochlorid acid

Methyl parahydroxybenzoate (E218)

Propylene glycol

Propyl parahydroxybenzoate (E216)

Sodium hydroxid

Sodium phostphat monobasic hydrat

Sunset yellow (E110)

Xylitol (E967)

Cotton candy flavour

Purified water

Quy trình bào chế

NA

Bao bì

Chai PET (Polyethylene terephthalate) màu hổ phách, có nắp chống trẻ em và 1 cốc đong 30 ml chia vạch 1 mL.

Hạn dùng

36 tháng hoặc 45 ngày sau khi mở nắp.

Doanh số

NA

Pháp lý

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 24/10/2003 (EU)

Ngày hết patent: NA

Nước đang lưu hành: US, EU

Patent

US5935946A

Emtricitabine – oral solution

Thành phần EMTRIVA oral solution 10mg/ml

1 dose (24 ml)

Emtricitabin 240 mg
Sodium 38 mg
Methyl parahydroxybenzoate (E218) 36 mg
Propylene glycol 480 mg
Propyl parahydroxybenzoate (E216) 3,6 mg
Sodium hydroxide/ Hydrochloride acid Adjust pH
Sunset yellow (E110) 1,2 mg
Xylitol (E967) NA
Cotton candy flavour NA
Purified water e.q 24 mL

 

error: Content is protected !!
DMCA.com Protection Status