Diamicron MR (Gliclazide)

T6 Th4 2024

 

Công ty sở hữu Les Laboratoires Servier Industrie
API & liều dùng Gliclazide: 30-120 mg/ ngày
Hàm lượng 30 mg 60 mg
Cảm quan Viên nén phóng thích có kiểm soát, màu trắng, hình thuôn dài, có khắc ở 2 mặt, một mặt khắc “DIA 30”, và mặt kia khắc Viên nén phóng thích có kiểm soát, màu trắng, hình thuôn dài, có khắc “DIA 60” trên hai mặt
Kích thước 7,0 x 15,0 mm
Tính chất cơ lý 322,0 mg/ viên
Thành phần
  • Calcium hydrogen phosphate dehydrate (viên 30 mg)
  • Lactose monohydrate (viên 60 mg)
  • Maltodextrin
  • Hypromellose
  • Magnesium stearate
  • Anhydrous colloidal silica
Quy trình bào chế Xát hạt ướt/ xát hạt khô/ dập thẳng
Bao bì Vỉ Al/PVC

Hộp chứa 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112, 120, 180, 500 viên nén.

Hạn dùng 36 tháng
Doanh số
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: 29/03/2010

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: Mỹ, Pháp, Việt Nam và các nước khác trên thế giới

Patent tham khảo và hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (Chỉ dành cho tài khoản VIP)

error: Content is protected !!