Claritin Reditabs ODT (Loratadine)

T6 Th9 2022
Công ty sở hữu Bayer HealthCare LLC.
API & liều dùng Loratadine: 10 mg/ ngày
Hàm lượng 5 mg 10 mg
Cảm quan Viên nén tròn, màu trắng, hương bạc hà, một mặt khắc “C5”, mặt kia trơn Viên nén tròn, màu trắng, hương bạc hà, một mặt khắc “C 10”, mặt kia trơn
A picture containing indoor, pool ball, porcelain Description automatically generated
Kích thước 12 mm 12mm
Tính chất cơ lý
Thành phần
  • Mannitol
  • Gelatin
  • Acid citric khan
  • Hương bạc hà
  • Mannitol
  • Gelatin
  • Acid citric khan
  • Hương bạc hà
Quy trình bào chế Zydis (đông khô) Zydis (đông khô)
Bao bì Vỉ 10 viên, vỉ Al/Al Vỉ 10 viên, vỉ Al/Al
Hạn dùng 24 tháng 24 tháng
Doanh số Ngày đầu tiên được phê duyệt: 23-12-1996

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: Mỹ và một số nước khác

error: Content is protected !!