Cialis (Tadalafil)

T7 Th8 2022

Cialis Tadafalil 20mg

Công ty sở hữu Eli Lilly and Company
API & liều dùng Tadalafil: 2.5 – 20 mg/ngày
Hàm lượng

2.5 mg

5 mg

10 mg

20 mg

Cảm quan Viên nén hình hạt hạnh nhân, bao phim màu vàng cam nhạt, khắc “C21/2 Viên nén hình hạt hạnh nhân, bao phim màu vàng nhạt, khắc “C5” Viên nén hình hạt hạnh nhân, bao phim màu vàng nhạt, khắc “C10” Viên nén hình hạt hạnh nhân, bao phim màu vàng, khắc “C20”
Cialis Oral: Uses, Side Effects, Interactions, Pictures, Warnings & Dosing - WebMD Tadalafil Pill Images - What does tadalafil look like? - Drugs.com Cialis (Tadalafil) - Side Effects, Interactions, Uses, Dosage, Warnings | Everyday Health Buy cialis 20 mg cheap — with mastercard over the internet
Kích thước

9 mm

10 mm 11 mm

12 mm

Tính chất cơ lý

130 mg/viên

184 mg/viên 261 mg/viên

365 mg/viên

Thành phần Viên nhân

 • Lactose monohydrate (*)
 • Croscarmellose sodium
 • Hydroxypropylcellulose
 • Microcrystalline cellulose
 • Sodium laurilsulfate
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Triacetin
 • Lactose monohydrate
 • Titanium dioxide
 • Talc
 • Iron oxide yellow (viên 2,5/5/10/20 mg)
 • Iron oxide red (viên 2,5 mg)

(*) Tổng lượng lactose monohydrat trong viên là 87/121/170/233 mg tương ứng với viên 2,5/5/10/20 mg

Quy trình bào chế Xát hạt ướt
Bao bì Hộp 2, 4, 8, 10, 12, 14, 28 và 84 viên nén bao phim, vỉ Al/PVC
Hạn dùng 36 tháng
Doanh số Thế giới: ~ 2.311 tỷ USD (tính đến năm 2015, theo PMLive)
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: Ngày 21 tháng 11 năm 2003

Ngày hết patent: Ngày 26 tháng 04 năm 2020

Nước đã lưu hành: Anh, Mỹ, Pháp, Việt Nam, Hà Lan…
Patent US6821975B1; US 20160000720A1 (generic)

 

error: Content is protected !!