Benadryl film-coated tablets (Diphenhydramine)

T6 Th5 2024

Amazon.com: Benadryl Ultratabs Antihistamine Allergy Relief Tablets, Diphenhydramine HCl 25mg, 24 ct (Pack of 2) : Health & Household

Công ty sở hữu Johnson & Johnson
API & liều dùng Diphenhydramine: 25 – 50 mg/ ngày
Hàm lượng 25 mg
Cảm quan Viên nén bao phim hình oval, màu hồng, một mặt có chữ “B”, một mặt có số “25”.

Kích thước 11,00 mm
Tính chất cơ lý N/A
Thành phần Viên nhân:

  • Microcrystalline cellulose
  • Dibasic calcium phosphate
  • Croscarmellose sodium
  • Magnesium stearate

Màng bao:

  • Hypromellose
  • Polyethylene glycol
  • Polysorbate 80
  • Titanium dioxide
  • D&C red no. 27 aluminum lake
  • Carnauba wax
Quy trình bào chế

N/A

Bao bì Hộp 8; 24; 36; 48; 100 viên
Hạn dùng 36 tháng
Doanh số

N/A

Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: N/A

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: Mỹ, Châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới

Patent N/A

Patent tham khảo và hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (Chỉ dành cho tài khoản VIP)

N/A

 

error: Content is protected !!