Baraclude (entecavir)

CN Th8 2022

 

Baraclude - Thuốc biệt dược, công dụng , cách dùng - VN-15801-12 Baraclude 1mg Tablets - Rosheta

 

Công ty sở hữu

Bristol Myers Squibb

API & liều dùng

Entecavir: 0,05-1 mg/ngày

Hàm lượng

0,05 mg/ml 0,5 mg 1 mg

Cảm quan

Dung dịch trong suốt, không màu đến vàng nhạt. Viên nén hình tam giác, bao phim màu trắng một mặt khắc “BMS”, mặt kia khắc “1611” Viên nén hình tam giác, bao phim màu hồng, một mặt khắc “BMS”, mặt kia khắc “1612”
BARACLUDE Oral Liquid Image 0 of Baraclude 1 Mg Tabs 30 By Bristol Myers.

Kích thước

8,4 mm 10 mm

(Chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tính chất cơ lý

210 ml/ chai 206 mg/viên 412 mg/viên

Thành phần

Mỗi 1 ml chứa

 • Maltitol (380 mg)
 • Methylparaben (1,5 mg)
 • Propylparaben (0,18 mg)
 • Sodium citrate
 • Citric acid, anhydrous
 • Orange flavour
 • Nước tinh khiết
 • HCl/NaOH (điều chỉnh pH~6)
Viên nhân

 • Lactose monohydrate
 • Microcrystallin cellulose
 • Povidone
 • Crospovidone
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Macrogol 400
 • Titanium dioxide
 • Polysorbate 80
Viên nhân

 • Lactose monohydrate
 • Microcrystallin cellulose
 • Povidone
 • Crospovidone
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Macrogol 400
 • Titanium dioxide
 • Iron oxide red

Quy trình bào chế

Hòa tan Xát hạt ướt Xát hạt ướt

Bao bì

Chai HDPE 210 ml Hộp 3 vỉ x 10 viên, Vỉ Al/Al

Hộp 9 vỉ x 10 viên, Vỉ Al/Al

Chai 30 viên, chai HDPE

Hộp 3 vỉ x 10 viên, Vỉ Al/Al

Hộp 9 vỉ x 10 viên, Vỉ Al/Al

Chai 30 viên, chai HDPE

Hạn dùng

24 tháng 24 tháng 24 tháng

Doanh số

Thế giới: 447 triệu USD (2020)

Pháp lý

Ngày đầu tiên được phê duyệt: 29-03-2005

Ngày hết hạn patent: 21-02-2015

Nước đã lưu hành: Mỹ, Châu Âu, Nhât, Việt Nam và một số nước khác

Patent tham khảo

US 6,627,224 B2

Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc:

Viên nén bao phim BARACLUDE 0,5 mg 1,0 mg
Viên nhân
Lactose monohydrate 120,5 241,0
Microcrystalline cellulose 65,0 130,0
Povidon 5,0 10,0
Crospovidon 8,0 16,0
Magnesium stearate 1,0 2,0
Bao phim
Opadry white (chứa hypromellose, macrogol 400, titanium dioxid, Polysorbate 80) 6,0
Opadry pink (chứa hypromellose, macrogol 400, titanium dioxid, Iron oxide red) 12,0
error: Content is protected !!