Aspirin Bayer (Aspirin)

CN Th7 2022
A picture containing text Description automatically generated ASPIRIN PROTECT 100 MG 100 TAB (BAYER) - TORSINEEN A picture containing text Description automatically generated Text Description automatically generated with medium confidence
Công ty sở hữu Bayer
API & liều dùng

Aspirin

Liều giảm đau hạ sốt chống viêm: Sử dụng viên 325mg và 500mg

Liều ức chế kết tập tiểu cầu: Sử dụng viên 75mg và 100mg.

Hàm lượng 75 mg 100 mg 325 mg 500 mg
Viên nén tròn, bao phim màu vàng, hai mặt lồi, một mặt in “81” Viên nén tròn, bao phim màu trắng, hai mặt lồi, trơn. Viên nén hình caplet, bao phim màu vàng, hai mặt lồi, một mặt in “BAYER 325” Viên nén hình caplet, bao phim màu trắng, hai mặt lồi, một mặt in “EXTRA STRENGTH BAYER”
Cảm quan

Kích thước
Tính chất cơ lý
Thành phần
 • Cellulose powder
 • Corn starch
 • Hypromellose
 • Eudragit L30 D55
 • Polysorbate 80
 • Kali hydroxid
 • Propylene glycol
 • SLS
 • Triacetin
 • Triethyl citrate
 • Shellac
 • D&C yellow #10
 • FD&C yellow #6
 • Ferric oxide
 • Carnauba wax

 

 

 • Cellulose powder
 • Corn starch
 • Eudragit L30 D55
 • Polysorbate 80
 • SLS
 • Talc
 • Triethyl citrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cellulose powder
 • Corn starch
 • Hypromellose
 • Eudragit L30 D55
 • Polysorbate 80
 • Kali hydroxid
 • Propylene glycol
 • SLS
 • Triacetin
 • Triethyl citrate
 • Talc
 • Titanium dioxyd
 • Shellac
 • D&C yellow #10
 • FD&C yellow #6
 • Ferric oxide
 • Carnauba wax
 • Cellulose powder
 • Corn starch
 • Propylene glycol
 • Hypromellose
 • Titanium dioxide
 • Triacetin
 • Shellac
 • D&C red #7
 • FD&C blue #2
 • FD&C red #40
 • Carnauba wax

 

 

 

 

 

 

Quy trình bào chế
Bao bì Chai 32, 120,…viên Vỉ 20, 30 viên Chai 24, 100,…viên Chai 50, 100 viên
Hạn dùng 36 tháng 36 tháng 36 tháng 36 tháng
Doanh số
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: N/A

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Úc, Canada và nhiều nước khác trên thế giới
Patent
error: Content is protected !!