Eliquis (Apixaban)

T2 Th8 2022

 

A close-up of a microchip Description automatically generated with low confidence
Công ty sở hữu Pfizer
API& liều dùng Apixaban: 5-20 mg/ngày, chia làm 2 lần/ngày
Hàm lượng 2,5 mg 5 mg
Cảm quan Viên nén tròn, bao phìm màu vàng, một mặt khắc “893”, mặt kia khắc “21/2 Viên nén hình oval, bao phim màu hồng, một mặt khắc ‘‘894’’, mặt kia khắc ‘‘5’’
A close-up of some pills Description automatically generated with low confidence
Kích thước 5,95 mm 9,73 x 5,16 mm
Tính chất cơ lý 104 mg/viên 208 mg/viên
Thành phần Viên nhân

 • Lactose
 • Microcrystalline cellulose
 • Croscarmellose sodium
 • Sodium laurilsulfate
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Triacetin
 • Lactose monohydrate
 • Titanium dioxide
 • Iron oxide yellow
Viên nhân

 • Lactose
 • Microcrystalline cellulose
 • Croscarmellose sodium
 • Sodium laurilsulfate
 • Magnesium stearate

Bao phim

 • Hypromellose
 • Triacetin
 • Lactose monohydrate
 • Titanium dioxide
 • Iron oxide red
Quy trình pha chế Xát hạt khô
Bao bì EU: Hộp 14, 20, 28, 56, 60, 168 viên nén bao phim, vỉ Al/PVC-PVDC

Việt Nam: Hộp 2 vỉ/6 vỉ x 10 viên, vỉ Al/PVC-PVDC.

Một số quy cách đóng gói khác, tùy nước lưu hành.

Hạn dùng 36 tháng
Doanh số Thế giới: 9,17 tỷ USD (2020)
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: 28-12-2012

Ngày hết patent: 21-11-2026

Nước đã lưu hành: Mỹ, Châu Âu, Úc, Việt Nam và một số nước khác

Patent tham khảo và hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (chỉ dành cho tài khoản VIP)

Patent tham khảo: US 9,326,945 B2

Hàm lượng tá dược trong thuốc gốc

Viên nén bao phim ELIQUIS 2,5 mg 5 mg
Viên nhân
Lactose anhydrous 50,25 100,50
Microcrystalline cellulose 41,00 82,00
Croscarmellose sodium 4,00 8,00
Sodium laurilsulfate 1,00 2,00
Magnesium stearate 1,25 1,50
Bao phim (*)
Hypromellose 15 cps 1,48 2,96
Triacetin 0,32 0,64
Lactose monohydrat 1,24 2,48
Titanium dioxide 0,80 1,87
Iron oxide yellow 0,16
Iron oxide red 0,046

(*) Viên 2,5 mg và 5 mg sử dụng hệ bao sẵn Opadry II yellow (4 mg) và Opadry II pink (8 mg) với thành phần chi tiết như trong bảng.

error: Content is protected !!