Diamicron (Gliclazide)

T6 Th4 2024

 

https://mimsshst.blob.core.windows.net/drug-resources/PH/packshot/Diamicron_Diamicron%20MR%20606001PPS0.JPG

Công ty sở hữu Les Laboratoires Servier Industrie
API & liều dùng Gliclazide: 80-160 mg/ngày
Hàm lượng 80 mg
Cảm quan Viên nén hình tròn, màu trắng, có các cạnh vát phẳng và có điểm chéo trên một mặt..
https://mimsshst.blob.core.windows.net/drug-resources/PH/pic/Diamicron%20tab%2080%20mg17f1a77f-bbd5-4126-b97b-9faa00d187a8.GIF
Kích thước 8,00 mm
Tính chất cơ lý
Thành phần Lactose monohydrate

Maize starch

Pregelatinised maize starch

Talc

Magnesium stearate

Quy trình bào chế Xát hạt ướt – xát hạt khô – dập thẳng
Bao bì Hộp chứa 28, 56, 60 và 112 viên dạng vỉ (Al/PVC).
Hạn dùng 5 năm
Doanh số
Pháp lý Ngày đầu tiên được phê duyệt: N/A

Ngày hết patent: N/A

Nước đã lưu hành: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Việt Nam và các nước khác trên thế giới

Patent

Patent tham khảo và hàm lượng tá dược trong thuốc gốc (Chỉ dành cho tài khoản VIP)

N/A

error: Content is protected !!