TGA 20/01/2022: Vấn đề sử dụng thuốc chống trầm cảm và tự tử ở người trẻ

Cơ quan Quản lý sản phẩm trị liệu (TGA) tiếp tục cuộc điều tra về tính an toàn của việc sử dụng thuốc chống trầm cảm và nguy cơ tự tử ở người trẻ tuổi. Một phân tích gần đây của NPS MedicineWise MedicineInsight về việc sử dụng thuốc chống trầm cảm ở người trẻ tuổi có sự tham gia của các bác sĩ đa khoa.
TGA đã công bố một báo cáo đánh giá ban đầu về an toàn thuốc, bao gồm khuyến cáo từ Ủy ban cố vấn về thuốc (ACM), và cảnh báo về tính an toàn vào tháng 12/2020.

Phân tích dữ liệu

Đánh giá cho thấy rằng, mặc dù việc sử dụng ngày càng nhiều thuốc chống trầm cảm ở người trẻ đang là mối lo ngại. Tuy nhiên hiện nay không đủ bằng chứng để kết luận nguyên nhân gây tự tử ở người trẻ tuổi do kê đơn thuốc chống trầm cảm.

NPS MedicineWise hoàn thành việc phân tích dữ liệu về tỉ lệ của thuốc chống trầm cảm đang được kê đơn, sức khỏe tâm thần và các tình trạng liên quan khác ở người dưới 25 tuổi được thăm khám từ năm 2011 đến năm 2020.

Phân tích dữ liệu 2

NPS MedicineWise hoàn thành việc phân tích dữ liệu về tỉ lệ của thuốc chống trầm cảm đang được kê đơn, sức khỏe tâm thần và các tình trạng liên quan khác ở người dưới 25 tuổi được thăm khám từ năm 2011 đến năm 2020.

Phân tích dữ liệu 3

NPS MedicineWise hoàn thành việc phân tích dữ liệu về tỉ lệ của thuốc chống trầm cảm đang được kê đơn, sức khỏe tâm thần và các tình trạng liên quan khác ở người dưới 25 tuổi được thăm khám từ năm 2011 đến năm 2020.

Những phát hiện chính của phân tích MedicineInsight là

  • 1/10 (10,8%) người trẻ dưới 25 tuổi có thể đã từng hoặc đang mắc bệnh trầm cảm và/hoặc lo âu được ghi nhận trong giai đoạn 2018 – 2019
  • Trong số những bệnh nhân dưới 25 tuổi mới được chẩn đoán bệnh trầm cảm được ghi nhận trong năm 2018 hoặc 2019, hơn 70% đã có kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc gặp bác sĩ chuyên khoa sức khỏe tâm thần. Một tỷ lệ thấp hơn (63%) được kê đơn ít nhất một loại thuốc chống trầm cảm, với thời gian trung bình từ khi chẩn đoán đến khi kê đơn đầu tiên khoảng 7 tuần.
  • Từ năm 2011 – 2020, tỷ lệ trầm cảm được ghi nhận và tỷ lệ kê đơn thuốc chống trầm cảm đều tăng khoảng 1,8 lần.
  • Rất ít báo cáo về tự tử được ghi nhận trong dữ liệu ở bệnh nhân. Tuy nhiên, tỷ lệ tự tử hoặc có ý định tự tử, tự ngược đãi bản thân được ghi nhân tăng ít nhất 3 lần trong khoảng 10 năm.
  • Việc kê đơn đồng thời các thuốc hướng thần khác trong thực hành lâm sàng là rất thấp, lưu ý rằng không thể kiểm soát được việc kê đơn của bác sĩ chuyên khoa. Trong năm 2018 – 2019, thuốc chống trầm cảm thường không được kê đơn cùng ngày với thuốc chống loạn thần (8,7% bệnh nhân), benzodiazepin/thuốc Z (7,1%) hoặc chất kích thích ADHD (2,6%).
  • ACM cũng lưu ý rằng việc phân tích dữ liệu bao gồm năm 2020, và các tác động đa dạng của đại dịch COVID-19 lên sức khỏe tinh thần, nhu cầu về dịch vụ và tính sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, vẫn chưa được cập nhật.

 


Nguồn tham khảo

https://www.tga.gov.au/…/antidepressant-use-and-youth…

error: Content is protected !!