Tá dược mới có khả năng cải thiện độ hoà tan của dược chất

Dựa vào Hệ thống phân loại sinh dược học (BCS), các API nhóm II và IV có độ tan và/hoặc tính thấm thấp nên có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của dược chất và dạng bào chế, có nhiều kỹ thuật để cải thiện độ hoà tan như tạo hệ phân tán (solid dispersion), tạo các vi nang (encapsulation), tạo các phức hợp dễ tan (complexation)…

 

Gần đây, Lubrizol Life Science Health (Lubrizol) vừa ra mắt polymer Apinovex. Tá dược này có cấu trúc của acid polyacrylic với khối lượng phân tử lớn, được thiết kế riêng cho quá trình tạo các hệ phân tán rắn bằng phương pháp phun sấy (spray drying method). Một số điểm nổi bật của tá dược này là: tan trong nước và ethanol tạo dung dịch có độ nhớt thấp, có thể tỷ lệ tải dược chất cao (80%?), làm ổn định hệ phân tán rắn vô định hình…

Hơn nữa, Lubrizol cũng giới thiệu polymer Apisolex thích hợp cho các dược chất khó tan đối với dạng thuốc tiêm. Apisolex có cấu trúc poly aminoacid, tương thích sinh học, có tỷ lệ tải dược chất cao, dễ phối trộn và tạo sản phẩm ổn định. Một số dược chất có thể cải thiện độ tan như: Amphotericin B, Cyclosporin A, Etoposide, Melphalan, Paclitacxel.

Apinovex™ Polymers - Solubility-Enhancing Excipients for Amorphous Solid Dispersions - Pharma Excipients

 


Nguồn tham khảo
error: Content is protected !!