Nghiên Cứu (RD-OL)

TRẢI NGHIỆM 4H HỌC MIỄN PHÍ TRÊN ELEARNING PLATFORM

Hãy cùng SEN Pharma để khám phá bí mật về formulation trong khoá học RD-01-OL:

Khóa học RD-05-OL: Bí quyết bao phim

Khóa học RD-05-OL: Bí quyết bao phim Profile giảng viên ThS. DS. Võ Lê Ngọc

Khóa học RD-02-OL: Phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học

Khóa học RD-02: Phát triển sản phẩm đạt tương đương sinh học Khóa học RD-02:

Khóa học RD-01-OL: Xây dựng công thức và quy trình sản xuất thuốc uống dạng rắn – Module 1: Viên nén

  Link đăng ký Profile giảng viên Tổng kết khóa học RD-01 trực tiếp và