Năm 2022 – Khóa RD-01 – Nhóm 01 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học : “Xây dựng công thức và quy trình sản xuất cho thuốc uống dạng rắn – Module 1: Viên nén”
Course name: “Formulation and process development for solid dosage form – Module 1: Tablets”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 31/05/2022 – 14/06/2022


  • Bàng Kim Phụng
  • Bùi Khắc Tình
  • Bùi Thị Diễm Nga
  • Ca Huyền My
  • Cao Thanh Hà
  • Chu Thị Hạnh
  • Đặng Quang Anh
  • Đào Như Quỳnh
  • Đậu Xuân Thành
  • Đỗ Châu Khánh Tường
error: Content is protected !!