Chuyên mục: Ghi Hình

Nghiên Cứu (R&D)-02-OL

Link đăng ký Profile giảng viên Tổng kết khóa học RD-02 trực tiếp và đánh

Khóa học ghi hình của SEN Pharma

Đến nay, SEN Pharma đã tổ chức nhiều khóa đào tạo trực tiếp về R&D,

Kiến tập chuyên sâu (KT-02)

    Link đăng kí khóa học Video giới thiệu khóa học KT-02-OL    

Kiến tập tổng quan (KT-01)

    Link đăng kí khóa học Video giới thiệu khóa học KT-01-OL  

Sản xuất tinh gọn (LEAN)

Link đăng ký Profile giảng viên Tổng kết khóa học LN-01 trực tiếp và đánh

Pháp chế (RA)

Link đăng ký Profile giảng viên Tổng kết khóa học RA-01 trực tiếp và đánh

Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Link đăng ký Profile giảng viên  Tổng kết khóa học QA-01 trực tiếp và đánh

Nghiên Cứu (R&D)-01-OL

  Link đăng ký Profile giảng viên Tổng kết khóa học RD-01 trực tiếp và

Message
Chat Zalo
error: Content is protected !!