Năm 2022 – Khóa QA-01 – Nhóm 03 – Danh sách học viên tốt nghiệp

Chúc mừng các bạn đã hoàn tất khoá học/ Congratulate on your completion of the professional training course

Tên khoá học: “Hệ thống quản lý chất lượng trong nhà máy sản xuất dược phẩm”
Course name: “Quality management system in the pharmaceutical factories”

Thời gian diễn ra khoá học/ Time of the course: 05/07/2022 – 19/07/2022


  • Lê Thị Huyền Trâm
  • Mạc Thị Niên
  • Ngô Thị Anh Thư
  • Ngô Thị Ngân
  • Ngô Tiến Dũng
  • Nguyễn Đăng Khoa
  • Nguyễn Đức Trung
  • Nguyễn Hoàng Dung
  • Nguyễn Lý Huyền
  • Nguyễn Ngô Thanh Thanh
error: Content is protected !!